Het gaat toch over mijn toekomst?

Onderzoek naar de mening van kinderen en jongeren over Eigen-kracht conferenties. (2004, Fiet van Beek)

Kinderen en jongeren die een Eigen-kracht conferentie hebben meegemaakt zijn daar positief over. Zij ervaren de conferentie als zwaar, maar vinden het erg belangrijk dat kinderen er bij kunnen zijn. Zij vinden het vooral belangrijk dat zij zelf inbreng kunnen hebben in het plan dat er wordt gemaakt en dat er naar hun geluisterd wordt. Het feit dat de conferentie in aanwezigheid is van familie en bekenden ervaren zij ook als positief. Zwaar vinden zij het dat de bijeenkomst lang duurt en dat er zoveel gepraat wordt.

Het rapport maakt deel uit van een reeks van vier onderzoeken naar Eigen-kracht conferenties.

Prijs: € 15,00
ISBN: 90-76027-39-0
NUR-code: 840