Lieverkoekjes hebben ze niet

Meisjes over de jeugdhulpverlening: een verkennend onderzoek naar hun ervaringen en meningen. (1993, Jorien Meerdink)

In dit rapport wordt verslag gedaan van een verkennend onderzoek naar de ervaringen en meningen van twintig meisjes tussen de 12 en 18 jaar uit diverse instellingen in de jeugdhulpverlening. Om de mening van de meisjes over de hulp te achterhalen is gekozen voor het houden van open interviews. Het onderzoek had als doel het verzamelen van kwalitatieve gegevens. De woordelijk uitgetypte interviews leverden echter ook uitspraken over de hulpverlening op die zich lenen voor kwalitatieve verwerking.

NIET MEER LEVERBAAR

Prijs: € 12,50