Regie beetje teruggenomen

Ik heb zelf de regie weer een beetje teruggenomen

Op verzoek van MEE Amstel en Zaan heeft WESP een onderzoek uitgevoerd naar de middellange termijneffecten van tien Eigen Kracht-conferenties. De centrale vraag in het onderzoek was: wat zijn de effecten van een plan dat tot stand komt door een Eigen Kracht-conferentie? Is een dergelijk plan effectief in het helpen van de klant om de regie over zorg en ondersteuning in eigen hand te krijgen en te houden? En wat is de rol van MEE Amstel en Zaan hierbij?

Meer conclusies en de aanbevelingen zijn in de rapportage te vinden.

Prijs: Het complete rapport (met omslag en bijlagen) is voor 10 euro te verkrijgen bij WESP.