Je zit met grote vraagtekens

Ouders en jongeren over de toegang tot de jeugdzorg voor jongeren met een licht verstandelijke handicap en hun ouders. (2004, Fiet van Beek en Peter Gramberg)

‘Je zit met grote vraagtekens’ is een uitspraak van een ouder van een licht verstandelijk gehandicapt kind over de zoektocht naar juiste hulp. Eerst vraag je je af wat er met je kind aan de hand is, dan waar je de juiste hulp kunt vinden. WESP interviewde 10 jongeren en 19 ouders in Zuid-Holland Zuid over de toegang tot de hulpverlening voor licht verstandelijk gehandicapte jongeren (LVG-ers) en hun ouders. Met ingang van januari 2006 is het bureau Jeugdzorg (BJZ) ook voor deze jongeren het loket tot de jeugdzorg. Hierdoor is er een vraagteken bij gekomen: hoe kunnen LVG-ers terecht bij het bureau Jeugdzorg en wat kan het BJZ doen om zo goed mogelijk aan te sluiten op hun behoeften en wensen. Ouders en jongeren doen ook daarover uitspraken. Zo willen jongeren het liefst op een bekende plek (thuis) met hulpverleners praten en wensen ouders dat hulpverleners beter leren communiceren met LVG-jongeren.

ISBN: 90-76027-42-0

Het volledige rapport (met omslag en bijlagen) kost 15 euro en is (binnenkort) te bestellen bij WESP