Vraag het aan de leerlingen!

Onderzoek naar de visie van leerlingen op leerlingenparticipatie door middel van 167 open interviews; adviezen van leerlingen om de participatie te vergroten.

‘Als ze de leerlingen meer bij de scholen willen betrekken, moeten ze zorgen dat de lessen leuker worden’.

Resultaat: onderzoeksrapport en toegankelijke publicatie; voorbereiding van het project Kwaliteit en leerlingenparticipatie naar aanleiding van de uitkomst dat leerlingen het gevoel hebben nauwelijks invloed te kunnen uitoefenen op de lessen, activiteiten, de organisatie of de manier van lesgeven.

Opdrachtgever/financier: Ministerie van OC&W.

Samenwerkingspartners: 8 brede scholen voor voortgezet onderwijs; AT Consult; LAKS