Innovatie in het Voortgezet Onderwijs: Leercirkels

Ontwikkelen en implementeren van de Leercirkel in het Voortgezet Onderwijs.

Wat is belangrijk om te leren, op school en buiten school?

Een ouder: Had ik zo’n leercirkel gehad vroeger, dan zou ik nu heel ander werk doen.

Resultaat: 20 leercirkels uitgevoerd in het Voortgezet Onderwijs. Beproefd instrument voor vraaggericht werken met de focus op: het vergroten van leerling- en ouderparticipatie bij het beantwoorden van individuele leervragen; verkrijgen van brede input voor individuele leerplannen; integreren formeel en informeel leren. Daardoor onder andere: verbeteren afstemming onderwijs op behoeften, motiveren en activeren van leerling en omgeving, voorkomen van uitval, verbeteren van resultaten, bereiken van moeilijk bereikbare leerlingen.

Financiers: Ministerie van OC&W in het kader van Beleidsregel Vooruit! Innovatie in het voortgezet Onderwijs

Opdrachtgever/samenwerkingspartners/co-financier: Hofstad College