Project leercirkels op Hofstad MAVO afgesloten

Met het verschijnen van het rapport ‘Ik vond het leerrijk’ heeft WESP haar werkzaamheden voor het project leercirkels op de Hofstad MAVO afgesloten. Het in vele opzichten leerzame project heeft veel gegevens opgeleverd over wat nodig voor de implemtatie van leercirkels op een reguliere school. Hofstad MAVO is de eerste school voor voortgezet onderwijs die met leercirkels heeft geëxperimenteerd. Ouders en leerlingen die een ‘leecirkel’ hebben meegemaakt waren er tevreden over. Zij kregen nieuwe inzichten, postieve feedback en een beter contact met de school. Om leercirkels deel te maken van de schoolcultuur is goede voorlichting nodig, een duidelijke invulling van het mentoraat, selectiecriteria om te bepalen welke leerlingen in aanmerking komen en helderheid over wie wat met de resultaten van de leercirkel gaat doen.