Alle talenten ontwikkelen

Het project draagt bij aan het bevorderen van schoolse prestaties van leerlingen door middel van talentontwikkeling. Door het perspectief te verkennen, kunnen aanbevelingen gedestilleerd worden die rekening houden met de mening beleving en adviezen van leerlingen. Op 7 scholen zijn groepsinterviews gehouden.

Opdrachtgever/financier: Onderwijsraad