Kwaliteit en leerlingenparticipatie

Vergroten van leerlingenparticipatie door middel van vraaggericht werken; onderzoek naar kwaliteitscriteria ten aanzien van het onderwijs van leerlingen in het voortgezet onderwijs; ontwikkelen van luistertrainingen voor teams en leerlingen; ondersteunen van het kwaliteitsbeleid van scholen. Het project is voor het praktijkonderwijs, VMBO en HAVO/VWO/Gymnasium

‘Wij willen leren!’

Resultaat: ontwikkelen van kwaliteitsinstrumenten waarmee scholen zelfevaluaties kunnen uitvoeren; feedbackonderzoek kunnen doen; luistervaardigheden van teamleden en leerlingen vergroten; vraaggerichte handelingsplannen maken; uitval van zorgleerlingen verminderen; probleemgedrag van leerlingen voorkomen; trajecten van reorganisatie, fusie of implementatie van nieuw beleid kunnen begeleiden; hun kwaliteitsbeleid samen met leerlingen kunnen toetsen en zo hun kwaliteit kunnen verbeteren; ontwikkelen van een Training Train-de-Trainersmodel waardoor scholen zelf hun teams en leerlingen kunnen trainen in luistervaardigheden.

Opdrachtgevers/samenwerkingspartners/financiers: Fonds 1818, Onderwijscentrum/Praktijkonderwijs, Hofstad Horeca & Techniek (Terra College), Hofstad Lyceum, Hofstad MAVO, Montaigne Lyceum

Publicaties: Verbeter-meter, in gesprek met leerlingen in het voortgezet onderwijs om de school te verbeteren, Vraag het aan de leerlingen!, een verkennend onderzoek naar leerlingenparticipatie en de brede school in het voortgezet onderwijs.