Invoering Levensboek William Schrikker Groep

De William Schrikker Groep is een landelijk werkende instelling voor hulp aan kinderen met een verstandelijke handicap en hun ouders. Het project behelst invoering van Mijn Levensboek in alle regio’s. Hiertoe worden aandachtsfunctionarissen getraind, die hun collega’s kunnen ondersteunen in het werken met het levensboek.

Resultaat: organisatiebreed werken met het levensboek

Opdrachtgever: Expertisecentrum William Schrikker Groep