Workshop Verbetermeter

Doelgroepleerkrachten van primair-, voortgezet-, beroeps- en volwassenenonderwijs
Onderwijsalle soorten
Doelmethode leren om op ieder gewenst moment feed-back te kunnen vragen aan groepen leerlingen
Frequentienaar behoefte. Duur 1 dagdeel
Aanmeldenn.v.t.
Kostenafhankelijk van locatie en aantal deelnemers
WieWESP-trainers