Training ‘Oriëntatie op vraaggericht werken’

DoelgroepIB-ers, AB-ers, (S)MW-ers, SVIB- ers plus een ‘schoolmaatje’ die interesse hebben om vraaggericht werken in de eigen school te verspreiden
Onderwijsprimair
Doeldoor middel van interviewtechnieken inzicht krijgen in de communicatieve vaardigheden die nodig zijn om de mening, beleving en behoeften van kinderen te achterhalen in staat zijn het team te laten kennismaken met de mogelijkheden van vraaggericht werken op schoolniveau
Frequentie5 bijeenkomsten van 3,5 uur in 5 maanden
Aanmeldenop inschrijving via formulier
WieWESP-trainers