Oriëntatie workshops

Doelgroepiedereen die nog geen ervaring heeft met vraaggericht werken en geïnteresseerd is
Onderwijsprimair en voortgezet
Doelinformatie geven over vraaggericht werken en oefenen in het interviewen
Frequentietwee keer per jaar
Aanmeldenop inschrijving via formulier
Kosten€ 25,00 per deelnemer (minimaal 10 deelnemers)
WieWESP-trainers, andere WESP-medewerkers en/of ervaringsdeskundigen