Specialisatie-workshops

Doelgroepiedereen die ervaring heeft met vraaggericht werken en interesse heeft om een bepaald thema rond vraaggericht werken verder uit te werken
Onderwijsprimair en voortgezet
Doelverdieping van vraaggericht werken rond een bepaald thema
Frequentieelke laatste woensdag van de maand
Aanmeldenop inschrijving via formulier
Kostenop aanvraag
WieWESP-trainers en andere WESP-medewerkers en/of ervaringsdeskundigen en/of gastsprekers