Bijeenkomsten van kinderpanels/ leerlingenraden

Doelgroepleerlingen
Onderwijsprimair en voortgezet
Doel– het vergroten van de betrokkenheid bij de school
– het verzamelen en verwerken van informatie met betrekking tot het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs
Frequentienaar behoefte
Aanmeldenop inschrijving via formulier en op uitnodiging
Kostenin overleg
WieWESP-trainers en andere WESP-medewerkers