Training ‘Gespreksvaardigheden’

Doelgroepprofessionals en ouders
Onderwijsprimair en voortgezet
DoelTraining (4 bijeenkomsten) voor professionals en ouders die zich willen bekwamen in gespreksvaardig-heden met kinderen. De training kan individueel (dus hoeft niet in teamverband gevolgd te worden).
Frequentienaar behoefte
Aanmeldenop inschrijving via formulier
WieWESP-trainers en andere WESP-medewerkers