Veel praten en goed luisteren

Juf Inge Bosch heeft het prima naar haar zin op de Praktijkschool. Ze voelt zich helemaal geen lesboer, maar eerder iemand die de leerlingen begeleidt naar een volgende stap in hun leven. Ze heeft speciaal gekozen voor deze school. Waarom? Omdat ze deze leerlingen nu eenmaal het leukst vindt. Inge Bosch vertelt wat zij vond van de training van WESP op 18 maart in Oud-Poelgeest.

Ze vond de training van WESP heel leuk. ‘Ik probeer altijd al zo te werken. Veel met de leerlingen praten en goed naar ze luisteren. Ik vind het belangrijk dat onze leerlingen het naar hun zin hebben op school.’

Er wordt in de school nog steeds gepraat over de training van WESP. Door de leraren, maar ook door de leerlingen. Ik hoop dat dat zo blijft. Ik hoop dat wij er met z’n allen echt iets van leren.

Leerlingen hebben in de interviews allerlei dingen genoemd die zij zouden willen veranderen. Bijvoorbeeld bankjes op het schoolplein, schonere wc’s, andere kleuren op de muren. Dat zijn dingen waar we het over kunnen hebben. Samen met de leerlingen zouden we naar het gebouw kunnen kijken.

Leerlingen hebben ook dingen genoemd die wat moeilijker te veranderen zijn. Zo zouden veel leerlingen een diploma willen halen. De leraren zouden dat ook het allerliefst willen. Maar dat gaat niet altijd. Wel kunnen we er met iedere leerling keihard aan werken dat hij zo ver mogelijk komt. Ik hoop dat we daar de komende tijd met elkaar over verder zullen praten.