Gezellig maar ook verwarrend: leerlingen over de fusie van hun scholen

Volgend schooljaar stromen er leerlingen in bij Horeca en Techniek, die afkomstig zijn van het Stevin College. ‘Nu kunnen wij wel een introductieprogramma in elkaar zetten, maar het is veel beter om aan de leerlingen te vragen hoe zij over de verhuizing denken’ , aldus Harrie van Dormolen, adjunct-directeur van Hofstad Horeca en Techniek.

Met docenten en leerlingen in de school die interviewervaring hebben, is samen met WESP al snel een plan gemaakt. Op elke locatie drie groepsinterviews met de leerlingen uit de derde klas om wie het gaat. Met vragen aan de leerlingen van Stevin als:

  • Wat zou je mee willen nemen van je school of achter willen laten?
  • Wat verwacht en vind je van de verhuizing?
  • Wat heb je nodig om je thuis te voelen op je nieuwe school?
  • Wat spreken we af over de kennismaking?
  • En voor de leerlingen van Horeca en Techniek onder andere:
  • Hoe zou je je nieuwe klasgenoten kunnen ontvangen?

Relaxed

Uit de interviews blijkt dat de nieuwe leerlingen erg veel willen weten; over roosters, ruimtes en regels, of er meer meisjes zijn, of het ‘streng of relaxed’ is, enzovoort. Ze willen graag een rondleiding voordat ze komen, een feest, een open dag, vragen stellen, luisteren en praten. Ze vonden het ‘supergaaf’ om bevraagd te worden, ‘chill man’ ‘ein-de-lijk vragen ze onze mening’ .

Veel informatie

Marja Hummeling, biologie-docent, interviewer en deelnemer aan de luistertraining: ‘Het was moeilijk om in de interviewers rol te blijven omdat er bij Stevin zoveel concrete vragen waren. Voor je het weet, ben je uitleg aan het geven. Als ik dat gedaan had, hadden we lang niet zoveel informatie gekregen. Nu hebben we een vraag-en-antwoord kwartier ingelast.’ ‘De leerlingen hebben gedetailleerd en concreet verteld hoe ze zich voelen, welke onzekerheden ze hebben en wat ze zich voorstellen bij de kennismaking. Er is meer uit gekomen dan we verwacht hadden.’ Wat ze persoonlijk opsteekt van de training: ‘Je bent meestal zo beroepsmatig bezig, dat je je open vragen verliest. Het is ook heel goed om jezelf op video terug te zien. Zo blijk ik heel vaak met m’n armen over elkaar te zitten en weet ik niet wat ik met m’n handen moet doen omdat ik uit m’n vorige baan nog gewend ben om altijd een pen in mijn handen te hebben.’

Verbluffend

Het houden van groepsinterviews ziet ze als mogelijkheid om vraaggericht werken te integreren in het werk van alledag. ‘Je kunt als school allerlei vragen op deze manier voorleggen aan de leerlingen. Zo heb ik onlangs voor een collega een groepsinterview gehouden over het feit dat er twee klassen in één lokaal zitten. Dat was een gezamenlijk verzoek van één van de leerlingen en de docent.

Kan elke school vraaggericht werken? Hummeling: ‘De WESP-methode past juist bij onze leerlingen heel goed. Uit zichzelf zijn ze vaak niet zo open, dus daar moet je iets extra’s voor doen. Ik zorg er dan ook voor dat ik de moeilijkste leerlingen interview voor de training. Daar komt dan zo veel uit, het is verbluffend. Kinderen die het niet zo goed doen op school hebben juist het meest te vertellen en daar leren we het meest van. Bijvoorbeeld een jongen die zei: “als een kind problemen heeft moeten jullie hem niet na een kwartiertje wegsturen, maar het écht oplossen.” Luisteren wordt steeds belangrijker, nu er meer kinderen uit moeilijke situaties op school komen.

Olievlek

Er zijn nog niet zoveel interviews afgenomen bij Horeca en Techniek, maar: ‘Zelfs met een paar interviews beschik je al over een schat aan informatie waar iedereen zijn voordeel mee kan doen. Leerlingen brengen zaken naar voren waar door ons of door de directie totaal niet aan gedacht wordt. De eerlijkheid van de leerlingen en hun inzet vind ik verrassend. Nu nog een procedure hoe we met de informatie om willen gaan. Ik hoop volgend jaar opgeleid te worden tot trainer en andere collega’s te begeleiden. Dan wordt vraaggericht werken een echte olievlek.’