Weet u wanneer ik wegga?

Kinderen over hun beleving van en mening over de jeugdhulpverlening. Cliëntenonderzoek deel I – vertrekinterviews met 60 kinderen uit de (semi-)residentiële hulpverlening; verantwoording van het project; conclusies en aanbevelingen. (1997, Jorien Meerdink)

In dit rapport wordt verslag gedaan van de mening en beleving van een 60-tal interviews in drie (semi-)residentiele instellingen voor jeugdhulpverlening. Het ontbreekt aan samenhang en inzicht in de vraag waarom ze zijn geplaatst, wie wat met hen voorheeft en wat effecten zijn. Kinderen geven veel informatie over de kwaliteit van de organisatie, de leefgroep, gebouwen, voorzieningen en dergelijke. Ook kunnen ze gewenste en ongewenste bejegeningsaspecten van hulpverleners benoemen.

NIET MEER LEVERBAAR

Prijs: € 20,00
ISBN: 90-76027-01-3