Niet praten maar doen

Jongeren over hun beleving van en mening over de ambulante hulpverlening. Cliënten-onderzoek deel III – interviews met jongeren over de hulpverlening van een instelling voor ambulante jeugdhulp. (1998, Marja van Loenen, Jorien Meerdink)

In dit laatste deel van het driedelig onderzoek, wordt verslag gedaan van de mening en beleving van jongeren ten aanzien van de hulpverlening van een instelling voor ambulante jeugdzorg. Jongeren worden weinig betrokken bij het contact tussen hun ouder(s) en de hulpverleners. Daardoor hebben sommigen het gevoel dat er dingen achter hun rug om worden geregeld en dat er meer naar de ouder(s) wordt geluisterd dan naar henzelf. Veel jongeren vinden het belangrijk zonder hun ouder(s) contact te kunnen hebben met een maatschappelijk werker. Uit huis geplaatste jongeren vinden enig contact met hun ouder(s) belangrijk. Jongeren die geen contact met de ouder(s) hebben, zeggen dat dit aan de ouder(s) ligt. Jongeren wensen meer duidelijkheid omtrent het hulpverleningsplan en willen meer betrokken worden bij de besluitvorming.

Prijs: € 17,50
ISBN: 90-76027-05-6