Eigen Kracht jaarcijfers Overijssel 2006

In 2006 is het aantal Eigen Kracht-conferenties in Overijssel toegenomen. In de periode 2004/05 werden er 63 aanmeldingen gedaan en afgerond, in 2006 waren dit er 55. Bureau Jeugdzorg is de grootste aanmelder met 58%. Er worden nauwelijks aanmeldingen van buiten de jeugdzorg gedaan. Als er een Eigen Kracht-conferentie wordt gehouden, slaagt meer dan 90% van de families er in een plan te maken. De in eerder onderzoek gesignaleerde trend dat de inzet van Eigen Kracht tot minder of minder intensief gebruik van professionele hulp leidt, wordt bevestigd. Bij uit huis geplaatste kinderen wordt er vaak minder intensieve hulp gevraagd. Daarnaast blijkt in 35 % van de plannen geen beroep gedaan te worden op professionals, maar denken familie en netwerk zelf voldoende zorg en steun te kunnen verlenen om de problemen op te lossen.

Prijs: Het rapport van de jaarcijfers 2006 (versie met bijlagen en gekleurde omslag) is voor 15 euro te verkrijgen bij WESP.