Training Vraaggesprekken “Gedoe”

Doelgroep (een deel van) het team groepsleiders dat getraind wil worden in basisvaardigheden van luisteren naar kinderen en vraaggericht werken
Sector(semi)residentieel
Doeldeelnemers oefenen in het houden van “Gedoe”- gesprekken; gesprekken over conflicten en de sfeer in de groep. Door middel van interviewtechnieken leren zij hun communicatieve vaardigheden te verbeteren waardoor zij meer inzicht krijgen in de mening en beleving van kinderen. Hierdoor kunnen leiding en kinderen gezamenlijk werken aan een betere sfeer in de groep.
Frequentie6 bijeenkomsten in 6 maanden van 3 uur
Aanmeldenop inschrijving
Kostenuitsluitend materiaalkosten
Wieeigen opgeleide trainer TTT