Training “Luisteren naar levensvragen van uit huis geplaatste kinderen”

Doelgroep medewerkers die werken met uit huis geplaatste kinderen: groepsleiders, gezinshuisouders, pleegzorgwerkers, maatschappelijk werkers, pastoraal werkers
Sector(semi)residentieel, pleegzorg
Doeldoor middel van interviewtechnieken de communicatieve vaardigheden en inzichten van de deelnemers verbeteren om meer zicht te krijgen in de mening en beleving van kinderen, zodat hun levensvragen gehoord worden en verzorgers bewuster omgaan met de levensvragen van de kinderen en hen daarin kunnen begeleiden.
Frequentie6 bijeenkomsten in 6 maanden van 3 uur (totale investering per deelnemer: 32 uur)
Aanmeldenop inschrijving
Kostenuitsluitend materiaalkosten
Wieopgeleide trainer TTT uit eigen organisati