Terugkomdagen voor trainers

Doelgroep Opgeleide trainers van de luistertrainingen, trainingen vraaggericht werken en trainingen Levensboek
Sectorambulant, (semi)residentieel, pleegzorg
Doeluitwisselen van ervaringen en opdoen van kennis over nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot vraaggericht werken
Frequentieéén keer per jaar
Aanmeldenop uitnodiging en op inschrijving
Kostenin overleg
WieWESP-trainers