Training “Luisteren en praten in de pleegzorg”

Doelgroep (een deel van) het team (pleegzorgwerkers) dat getraind wil worden in luisteren naar kinderen en de basisvaardigheden van vraaggericht werken
Sectorpleegzorg
Doeldoor middel van interviewtechnieken de communicatieve vaardigheden van de deelnemers verbeteren om meer inzicht te krijgen in de mening en beleving van pleegkinderen en de >eigen= kinderen van pleegouders, zodat het aanbod beter aansluit bij hun behoeften
Frequentie4 bijeenkomsten in 4 maanden van 3 uur
Aanmeldenop inschrijving
Kostenuitsluitend materiaalkosten
Wieeigen opgeleide trainer TTT