Als er over mij geroddeld wordt…

Als er over mij geroddeld wordt, moet ik er natuurlijk wel bij zijn. Kinderen en jongeren over de waarde van Eigen Kracht-conferenties.
(2009, Fiet van Beek en Peter Gramberg)

Twintig kinderen en jongeren vertellen hoe zij de Eigen Kracht-conferentie hebben ervaren, wat zij belangrijk vonden en wat er volgens hen verbeterd kan worden. De meeste jongeren kijken tevreden terug op de Eigen Kracht-conferentie, al was een aantal van hen van tevoren behoorlijk nerveus. Zij vonden het leuk om familie te zien en hebben het als positief ervaren dat er mensen bijeen kwamen om hen te helpen. Minder tevreden zijn zij over de duur van de conferentie die zij vaak als ‘saai’ omschrijven. Voor de jongeren is het feit dat zij invloed hebben op het proces van de Eigen Kracht-conferentie en het plan van belang. Hun invloed zou groter kunnen zijn op het bedenken van de vraagstelling en door het duidelijker positioneren van de steunfiguur tijdens de conferentie.

Meer conclusies en de aanbevelingen zijn in de rapportage te vinden.

Het rapport is gratis te downloaden:

Prijs: Het complete rapport (met omslag en bijlagen) is voor 15 euro te verkrijgen bij WESP.

Zie ook de site van Eigen Kracht
Zie ook: jeugdzorg – project Eigen Kracht Overijssel