Wonen op jezelf, in contact met anderen

Resultaten van een onderzoek naar de beleving van jongeren en betrokkenen uit familie en netwerk over de behoeften aan contacten met elkaar en de rol van De Combinatie in het verstevigen van de contacten.

Meer conclusies en de aanbevelingen zijn in de rapportage te vinden.

Prijs: Het complete rapport (met omslag en bijlagen) is voor 15 euro te verkrijgen bij WESP.