Misschien heb ik wel hulp gehad maar dan zonder dat ik ’t doorhad

Wat vinden ouders en kinderen van de jeugdzorg? Hulpverleners van 3 instellingen volgden een Training Cliëntenonderzoek en vroegen het hen.
(1999, Margot Hameetman)

De resultaten van de open vraaggesprekken staan in 3 rapporten beschreven.

Het gebruikte model voor het kwalitatieve cliënten-onderzoek wordt uitvoerig toegelicht in de uitgave <We gaan er wat aan doen!’

Prijs: € 10,00
ISBN: 90-76027-13-7