Eigen Kracht. Jaarcijfers Overijssel 2008

Het aantal Eigen Kracht-conferenties in Overijssel neemt nog steeds toe. Met 50% bevindt Overijssel zich boven het landelijk percentage van 27%. Landelijk is het aandeel van Overijssel toegenomen van 16% naar 19%. De trend dat aanmeldingen afkomstig zijn van niet professionele aanmelders heeft zich doorgezet. 39% van de aanmeldingen waren afkomstig van een familielid of volwassen hoofdpersoon, in 2007 was dit 28%. Nog een opvallende trend die bevestigd wordt als we focussen op de kinderen waarvan de toekomstige verblijfplaats een conferentievraag was, is dat families om minder intensieve hulpbronnen vragen. De meeste van deze kinderen gaan van een minder intensieve jeugdzorgvariant gebruik maken; zij gaan bijvoorbeeld (weer) bij ouders of familie wonen. De tevredenheid over de conferentie, het plan en de coördinator is bij alle ondervraagde groepen goed.

Meer conclusies en de aanbevelingen zijn in de rapportage te vinden.

Prijs: Het complete rapport van de jaarcijfers Overijssel 2008 (met omslag en bijlagen) is voor 15 euro te verkrijgen bij WESP.

Zie ook de site van Eigen Kracht
Zie ook: jeugdzorg – project Eigen Kracht in Overijssel III