Eigen Kracht. Jaarcijfers Overijssel 2007

(2008, Peter Gramberg)

Het aantal Eigen Kracht-conferenties in Overijssel neemt nog steeds toe, maar de verwachte grote stijging in 2007 heeft niet plaatsgevonden. Met 50% is het bureau Jeugdzorg in 2007 wederom de grootste professionele aanmelder, maar haar aandeel is relatief iets teruggelopen. Ook het streven om de Eigen Kracht-conferenties meer in te zetten bij de toegang is nog niet gehaald. De meeste aanmeldingen vanuit bureau Jeugdzorg komen van de afdeling jeugdbescherming. De aanmeldingen vanuit de afdeling jeugdbescherming leiden overigens vrijwel altijd tot een conferentie (89%), die van de vrijwillige hulpverlening vaak (70%). Er heeft een stijging met 10% plaatsgevonden van het aantal aanmeldingen waarbij families nog geen contact met hulpverleners hadden. Toch ligt het zwaartepunt bij families die al langere tijd hulp hebben. Het aantal aangemelde families dat al vijf jaar of meer hulpverlening heeft, is zelfs twee keer zo groot dan het landelijk gemiddelde. Het aantal zaken waarin families zelf aanmelden is fors gestegen: van 5 naar 22%. Het aantal deelnemers per conferentie is ook toegenomen, van 13 naar 14,5. Dat is 1,5 meer dan vorig jaar en het landelijk gemiddelde.

Meer conclusies en de aanbevelingen zijn in de rapportage te vinden.

Prijs: Het rapport van de jaarcijfers 2007 (versie met bijlagen en gekleurde omslag) is voor 15 euro te verkrijgen bij WESP.