Eigen Kracht. Jaarcijfers 2009

WESP doet voortdurend onderzoek naar het besluitvormingsmodel Eigen Kracht. In dit rapport staan de resultaten van Eigen Kracht in het jaar 2009. Beschreven is hoeveel conferenties er gehouden zijn, wat de achtergrondkenmerken zijn, wie er aanmeldt, wat het resultaat van de conferentie is etc. Ook zijn de uitkomsten van de tevredenheidenquêtes onder aanmelders, kinderen en volwassen deelnemers omschreven. In deze rapportage staan ook de trends in de ontwikkeling van Eigen Kracht in de afgelopen jaren. De tevredenheid van aanmelders, familie en kinderen/jongeren scoort vergelijkbaar hoog met eerdere jaren.

Prijs: Het complete rapport (met omslag en bijlagen) is voor 15 euro te verkrijgen bij WESP.