Eigen Kracht. Jaarcijfers 2007

(2008, Peter Gramberg)

WESP doet voortdurend onderzoek naar het besluitvormingsmodel Eigen Kracht. In dit rapport staan de resultaten van Eigen Kracht in het jaar 2007. Beschreven is hoeveel conferenties er gehouden zijn, wat de achtergrondkenmerken van de kinderen zijn, wie er aanmeldt, wat het resultaat van de conferentie is etc. Ook zijn de uitkomsten van de tevredenheidenquêtes onder aanmelders, kinderen en volwassen deelnemers omschreven. In deze rapportage staan ook de trends in de ontwikkeling van Eigen Kracht in de afgelopen jaren. Er is te zien hoe het aantal Eigen Kracht conferenties jaarlijks is toegenomen, dat er groei is in variëteit van de aanmelders, dat Eigen Kracht eerder wordt ingezet en dat de resultaten en de tevredenheid van de deelnemers stabiel is.

Prijs: Het complete rapport van de jaarcijfers 2007 (met omslag en bijlagen) is voor 15 euro te verkrijgen bij WESP.