Eigen Kracht. Jaarcijfers 2006

(2007, Fiet van Beek)

WESP doet voortdurend onderzoek naar het besluitvormingsmodel Eigen Kracht. In dit rapport staan de resultaten van Eigen Kracht in het jaar 2006. Beschreven is hoeveel conferenties er gehouden zijn, wat de achtergrondkenmerken van de kinderen zijn, wie er aanmeldt, wat het resultaat van de conferentie is etc. Ook zijn de uitkomsten van de tevredenheidsenquêtes onder aanmelders, kinderen en volwassen deelnemers omschreven. In deze rapportage staan ook de trends in de ontwikkeling van Eigen Kracht in de afgelopen jaren. Er is te zien hoe het aantal Eigen Kracht conferenties jaarlijks is toegenomen, hoe het aantal aanmeldingen van buiten de Jeugdzorg toeneemt en dat families steeds vaker zelf de weg naar Eigen Kracht weten te vinden zonder tussenkomst van een organisatie.

Prijs: Het complete rapport van de jaarcijfers 2006 (met omslag en bijlagen) is voor 15 euro te verkrijgen bij WESP.