Eigen Kracht. Jaarcijfers 2005

(2006, Fiet van Beek)

WESP doet voortdurend onderzoek naar het besluitvormingsmodel Eigen Kracht. In dit rapport staan de resultaten van Eigen Kracht in het jaar 2005. Beschreven is hoeveel conferenties er gehouden zijn, wat de achtergrondkenmerken van de kinderen zijn, wie er aanmeldt, wat het resultaat van de conferentie is etc. Ook zijn de uitkomsten van de tevredenheidsenquêtes onder aanmelders, kinderen en volwassen deelnemers omschreven. In deze rapportage staan ook gegevens van de ontwikkeling van Eigen Kracht in de afgelopen vijf jaar. Er is te zien hoe in vijf jaar het aantal Eigen Kracht conferenties is toegenomen, welk aandeel het bureau Jeugdzorg hierin heeft gehad en hoe de tevredenheid van de deelnemers zich heeft ontwikkeld.

Prijs: Het complete rapport van de jaarcijfers 2005 (met omslag en bijlagen) is voor 15 euro te verkrijgen bij WESP.