Eigen Kracht. Jaarcijfers 2004

(2005, Fiet van Beek)

WESP doet voortdurend onderzoek naar het besluitvormingsmodel Eigen Kracht. In dit rapport staan de resultaten van Eigen Kracht in het jaar 2004. Beschreven is hoeveel conferenties er gehouden zijn, wat de achtergrondkenmerken van de kinderen zijn, wie er aanmeld, wat het resultaat van de conferentie is etc. Ook zijn de uitkomsten van de tevredenheidsenquêtes onder aanmelders en deelnemers omschreven.

Prijs: Het complete rapport van de jaarcijfers 2004 (met omslag en bijlagen) is voor 15 euro te verkrijgen bij WESP.