Eigen Kracht. Jaarcijfers 2003

(2004, Fiet van Beek)

WESP doet voortdurend onderzoek naar het besluitvormingsmodel Eigen Kracht. In dit rapport staan de resultaten van Eigen Kracht in het jaar 2003. Beschreven is hoeveel conferenties er gehouden zijn, wat de achtergrondkenmerken van de kinderen zijn, wie er verwijst, wat het resultaat van de conferentie is etc. Ook zijn de uitkomsten van de tevredenheidsenquêtes onder verwijzers en deelnemers beschreven.

Prijs: Het complete rapport van de jaarcijfers 2003 (met omslag en bijlagen) is voor 15 euro te verkrijgen bij WESP.