Eigen Kracht in Gelderland

Rapportage van het onderzoek naar de Gelderse Eigen-kracht conferenties 2004- 2005 in het kader van het project ‘Samen Sterker’. (2005, Fiet van Beek)

WESP heeft de Eigen-kracht conferenties in Gelderland onderzocht. In dit rapport staan de resultaten van deze conferenties in de projectperiode 2004/05. Beschreven is hoeveel conferenties er gehouden zijn, wat de achtergrondkenmerken van de kinderen zijn, wie er verwijst, wat het resultaat van de conferentie is etc. Ook zijn de uitkomsten van de tevredenheidsenquêtes onder verwijzers en deelnemers beschreven. Verder zijn de plannen die families hebben gemaakt geanalyseerd op wat zij wensen aan hulp en steun van professionele organisaties. Daarnaast zijn de factoren in kaart gebracht die de implementatie van Eigen Kracht in Gelderland hebben bevorderd dan wel belemmerd.