Eigen Kracht in Amsterdam

De cijfers van Amsterdam en stadsregio van januari 2008 tot juli 2009.
(2009, Fiet van Beek en Peter Gramberg)

Amsterdam en omstreken telt het grootste aantal Eigen Kracht-conferenties van het land. WESP onderzocht 263 zaken. Het grootste deel werd aangemeld door organisaties. In vergelijking met de rest van het land is het aantal gezinnen met veel problemen hoger. Bijzonder is dat er ook conferenties worden gehouden waarvan de hoofdpersoon alleen een volwassene is. Van de aanmeldingen leidt 71 % tot een conferentie. In meer dan 90% van deze bijeenkomsten maken familie en netwerk een plan. De tevredenheid over de conferentie, het plan en de coördinator is bij alle ondervraagde groepen goed.

Meer conclusies en de aanbevelingen zijn in de rapportage te vinden.

Prijs: Het complete rapport (met omslag en bijlagen) is voor 15 euro te verkrijgen bij WESP.