Eigen Kracht conferenties

De eerste ervaringen in Nederland. (2003, Fiet van Beek)

Onderzocht zijn de verwijzingen naar Eigen Kracht in de eerste jaren van het project: 2001 en 2002. Het onderzoek geeft een beeld van feitelijke gegevens rond verwijsgedrag, aantallen conferenties en gang van zaken tijdens de conferenties. Belangrijkste conclusie is dat de meerderheid van de families desgevraagd bereid en in staat zijn om een veilig plan te maken voor een hen dierbaar kind dat problemen heeft.

Het rapport maakt deel uit van een reeks van vier onderzoeken naar Eigen-kracht conferenties.

Prijs: Het complete rapport (met omslag en bijlagen) is voor 15 euro te verkrijgen bij WESP.

Prijs: € 15,00
ISBN: 90-76027-34-X