Jeugdzorg

Gewoon goed helpen

Wat verwachten jongeren van het Kom op! jeugdombudswerk? (1998, Arianne Brouwer, Marja van Loenen) Welke vragen en behoeften hebben ze? In het kader van modelontwikkeling ten behoeve van het experiment jeugdombudswerk zijn jongeren bevraagd. Prijs: niet meer leverbaar

Gewoon normaal tegen elkaar doen

Eindverslag van het onderzoek naar Herstelbijeenkomsten Echt Recht in de jaren 2000-2006.(2007, Fiet van Beek en Peter Gramberg) De titel van het rapport ‘Gewoon normaal tegen elkaar doen’ is een uitspraak van een jongere over het resultaat van een Herstelbijeenkomst Echt Recht. Een Herstelbijeenkomst Echt Recht wordt ingezet als de ene burger de ander heeft …

Lees meerGewoon normaal tegen elkaar doen

Grens durven trekken

Ik heb nooit eerder een grens durven trekken, maar nu wel. Onderzoek naar Eigen Kracht-conferenties binnen het Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland. (2009, Fiet van Beek) In opdracht van de GGD Hollands Noorden-Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland heeft WESP onderzoek verricht naar 25 Eigen Kracht-conferenties die gedurende de periode 2007-2009 zijn ingezet in …

Lees meerGrens durven trekken

Het gaat toch over mijn toekomst?

Onderzoek naar de mening van kinderen en jongeren over Eigen-kracht conferenties. (2004, Fiet van Beek) Kinderen en jongeren die een Eigen-kracht conferentie hebben meegemaakt zijn daar positief over. Zij ervaren de conferentie als zwaar, maar vinden het erg belangrijk dat kinderen er bij kunnen zijn. Zij vinden het vooral belangrijk dat zij zelf inbreng kunnen …

Lees meerHet gaat toch over mijn toekomst?

Het is heel knap van de kinderen

Eindrapportage van het onderzoek naar de mening en beleving van kinderen van pleegouders.(2001, Fiet van Beek en Jorien Meerdink) Wat vinden de kinderen van pleegouders er eigenlijk van dat ze samen met pleegkinderen opgroeien? Wat maken zij mee? Wat vinden ze leuk, wat moeilijk? Aan welke steun hebben zij behoefte en van wie? En hoe …

Lees meerHet is heel knap van de kinderen

Hoe ze er gewoon voor mij zijn

Pleegkinder Kwaliteitscriteria ten aanzien van de pleegzorg.(1998, Fiet van Beek en Margot Hameetman) Hoe beleven jongeren hun verblijf in een pleeggezin? Wat zijn hun ervaringen? Hoe willen zij bejegend worden door hulpverleners en leden van het pleeggezin? Wat gaat goed en .. wat kan beter volgens de jongeren zelf? Uit interviews met pleegkinderen zijn criteria …

Lees meerHoe ze er gewoon voor mij zijn

Hoe ze ons zouden moeten koesteren

Pleegouder Kwaliteitscriteria ten aanzien van de voorziening voor pleegzorg. (1998, Fiet van Beek) In ‘Hoe ze ons zouden moeten koesteren’ staat in concrete bewoordingen beschreven wat volgens pleegouders een ‘pleegouder-vriendelijke’ voorziening is. De criteria zijn opgetekend in de praktijk en zoveel mogelijk weergegeven in de woorden van pleegouders. Een overzichtelijk boekje, geïllustreerd met citaten van …

Lees meerHoe ze ons zouden moeten koesteren

Ik vond het leerrijk

(2006, Fiet van Beek) Gedurende een schooljaar werd op Hofstad MAVO ervaring opgedaan met leercirkels. Een leercirkel is een methode om met school – de jongere en vertegenwoordigers van familie en sociaal netwerk van de jongere samen – stil te staan bij de kwaliteiten en leerbehoeften van de leerling. In de rapportage wordt beschreven hoe …

Lees meerIk vond het leerrijk

Is dit de toekomst van de jeugdzorg?

Onderzoek naar de tevredenheid van de (volwassen) deelnemers van Eigen-kracht conferenties. (2003, Fiet van Beek, Peter Gramberg) Wat vinden familieleden en verwijzers van de Eigen-kracht conferentie waaraan zij hebben deelgenomen? En hoe beoordelen zij het plan dat er is gemaakt om het kind te helpen? Deelnemers aan Eigen-kracht conferenties zijn bevraagd door middel van een …

Lees meerIs dit de toekomst van de jeugdzorg?

Je zit met grote vraagtekens

Ouders en jongeren over de toegang tot de jeugdzorg voor jongeren met een licht verstandelijke handicap en hun ouders. (2004, Fiet van Beek en Peter Gramberg) ‘Je zit met grote vraagtekens’ is een uitspraak van een ouder van een licht verstandelijk gehandicapt kind over de zoektocht naar juiste hulp. Eerst vraag je je af wat …

Lees meerJe zit met grote vraagtekens