Museum Museon

Waar letten jonge kinderen op als ze een museum binnenkomen? Wat vinden ze interessant? Wat vinden ze van de sfeer, hoe leren ze? Vragen die nog niet eerder direct aan kleuters werden voorgelegd. Het museon doet dat wel en benut hiervoor een door WESP ontwikkelde methode van kleuter-partcipatie. Inmiddels is de eerste verdieping opneiuw ingericht. Het museum wil aantrekkelijker worden voor jonge kinderen.

In de WESP-training ‘Luisteren naar jonge Museon-bezoekers’ werden kinderen van 4 tot en met 7 jaar individueel, groepsgewijs of in gezinsverband geïnterviewd en geobserveerd. Samen met kinderen werden nieuwe opstellingen gemaakt en uitgeprobeerd. WESP deed onderzoek naar zogenaamde kinder kwaliteitscriteria ten aanzien van een museale omgeving.