Cursus luisteren in de bibliotheek

Mag ik wat vragen? Communiceren met kinderen in de bibliotheek

Het wetenschappelijk bureau van de Vereniging van Openbare bibliotheken NBLC onderzocht onder begeleiding van Marian Koren de vragen die kinderen stellen in openbare bibliotheken én de antwoorden die ze daarop krijgen. Naar aanleiding van dit onderzoek is er door het landelijk Vakberaad Jeugdbibliotheekwerk een studiedag georganiseerd. Een lezing van Fiet van Beek over het communiceren met kinderen werd zeer goed ontvangen. Op veler verzoek is de cursus Mag ik wat vragen? Communiceren met kinderen in de bibliotheek ontwikkeld.

Het doel van de cursus is jeugdbibliothecarissen te scholen in het communiceren met kinderen. Hoe stel ik open vragen, hoe zorg ik dat kinderen ‘gehoord’ worden en tevreden de deur uit gaan. Waarmee moet ik rekening houden in mijn communicatie met kinderen. Hoe spreek ik een kind aan? Maakt de leeftijd iets uit?

In de cursus wordt naast een theoretische inleiding vooral aandacht besteed aan praktische oefeningen waarbij houding en vaardigheden worden aangeleerd. Ook is er aandacht voor overdracht van de kennis aan de overige teamleden van de jeugdafdeling of jeugdbibliotheek.