Luisteren naar kinderen in het ziekenhuis

Hoe denken jonge patiënten over hun verblijf in het ziekenhuis? Wesp deed op verzoek van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht onderzoek naar de beleving van kinderen. Extra aandacht daarbij was hun mening over het ‘pijnpaspoort’. De uitkomsten van het onderzoek dienen als aanknopingspunten voor verbetering van de kwaliteit van de zorg aan jonge patiënten.

Opdrachtgever: Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht