Welkom

WESP ondersteunt vraaggericht onderwijs. Zo is vanaf 2003 gedurende vijf jaar een vraaggericht schoolsysteem ontwikkeld in een kleinschalig experiment: een afdeling van bestaande scholen waar leerlingen van 4 tot en met 18 jaar een individueel onderwijsprogramma volgen. Leren en ontwikkelen in je eigen tempo, op je eigen niveau en op je eigen manier. De afdeling leidde op voor basisonderwijs en de reguliere diploma’s VMBO, HAVO, VWO en Gymnasium. Het concept is overgedragen aan scholen die adaptief en vraaggericht onderwijs nastreven, ondermeer in Nivoz-verband onder leiding van emeritus hoogleraar Luc Stevens. De Spiegelschool (WSKO) in Monster heeft delen van het concept overgenomen.
Het concept is door de leerlingen ‘Vragenderwijs’ genoemd. Dit is niet te verwarren met de ‘Iederwijs-scholen’.