Visie

Belangrijke kenmerken van Vragenderwijs onderwijs zijn:

 • Bereidt voor en leidt op voor vervolgonderwijs, beroep en maatschappij.
 • Gaat uit van behoeften aan relatie, competentie en autonomie.
 • De kwaliteitscriteria van leerlingen zijn het uitgangspunt.
 • Vertrouwen op het vermogen van kinderen om hun leervragen te verwoorden, er verantwoordelijkheid voor te nemen en te realiseren.
 • Individuele leervragen van kinderen zijn de basis van het onderwijsaanbod. In een democratisch proces wordt leerlingen gevraagd waar zij goed in zijn, wat zij willen leren en wat daarvoor nodig is, en daar wordt het aanbod op afgestemd.
 • Betrokkenheid van ouders en overig sociaal netwerk van leerlingen bij deze vragen.
 • Doorlopende leerlijnen, toegankelijkheid voor kinderen tot en met 18 jaar.
 • Rijke leeromgeving waarin mogelijkheden zijn voor diversiteit van leerstijlen.
 • Integratie van binnen- en buitenschools leren, van formeel en informeel leren, van onderwijs en zorg, bieden van inclusief onderwijs.
 • Vraaggerichte organisatie van bestuur, directie en medewerkers.

Belangrijke waarden zijn:

 • Luisteren
 • Vertrouwen
 • Intrinsieke motivatie
 • Veiligheid
 • Verantwoordelijkheid
 • Respect
 • Solidariteit
 • Betrokkenheid
 • Oriëntatie op de maatschappij
 • Kleinschaligheid