Ervaringen van leerkrachten

E-learning

Doordat ik thuis kon inloggen, kon ik toch meedoen. Omdat je binnen het team bezig bent met hetzelfde, is er uitwisseling en gezamenlijkheid ontstaan. Dat had ik van een online training niet verwacht. Niet gedacht dat zo’n training zo interactief kan zijn en dat iedereen de eigen leerpunten kan ontwikkelen. Het werken online heb ik positief ervaren. Het scheelt mijns inziens tijd bij het maken van opdrachten. Bij cursussen die live en auditief gegeven worden, kan ik zo verdwalen in mijn eigen gedachten, nu bleef ik veel meer gefocust.


Contact met leerlingen:

Zij kunnen beter hun verhaal bij mij kwijt. De kinderen voelen zich beter begrepen. Dit zal uiteindelijk positief werken op het sociale klimaat. Ik ga alerter met de antwoorden van de kinderen om. En ga daar eerder op in. Mijn klas heeft een juf die beter naar ze luistert (althans dat probeert). De gesprekjes met mijn leerlingen zijn waardevoller, ik weet beter hoe ik kan bereiken dat ze gaan vertellen wat zij kwijt willen, of wat hen dwars zit. Mijn vragen zijn minder gekleurd.


Toepassen:

Ik denk dat ik dit op een prima manier kan toepassen binnen de remedial teaching, zeker voor rugzakleerlingen. We hebben nu heel veel expertise meer in huis. Je kan de gespreksvaardigheden ook toepassen in andere cursussen. Heel leerzaam om op deze manier met kinderen in gesprek te gaan. Toch weer nieuwe interview technieken geleerd, de insteek was hier weer anders dan in een gedragsgericht interview of motiverende gesprekstechniek. Je kan zowel echt aparte momenten inplannen als dagelijkse gesprekjes met kinderen benutten. Je bent nu veel beter gefocust op de momenten die zich lenen om door te vragen. Ik ben weer bewuster geworden van het feit dat we bijna altijd over de kinderen praten, voor kinderen beslissen en ze (zeker in het basisonderwijs) te weinig echt luisteren naar wat kinderen zeggen en welke ideeën ze hebben.


Als directie:

Wanneer je deze manier van gespreksvoering en de verbetermeter gericht inzet, geef je de kwaliteit van de school een impuls. Vaak bevraag je ouders en leerkrachten wel op dit gebied. Niet altijd worden leerlingen gehoord. Wij hanteren verschillende kindervragenlijsten (veiligheidsthermometer, WMK), bij een interview kun je doorvragen en kijken of je verder kan komen dan sociaal wenselijke antwoorden. Ik merk aan een aantal collega’s dat ze in gesprekken bewuster zijn geworden, bijvoorbeeld doorvragen als een collega zegt dat ze ‘best wel’ een fijne vakantie heeft gehad. Dus alerter op signalen van anderen. En de groep die meegedaan heeft, gebruikt nu ook 1 taal 🙂 Het lijkt me van belang om systemisch te denken. Ik ben aan het kijken hoe ik verbanden kan leggen tussen de veiligheidsthermometer van de Vreedzame School, de op te richten leerlingenraad en datgene wat we nu in deze cursus aangeboden hebben gekregen. Daarnaast gaan we als school ook een sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem invoeren.