Doel, werkwijze en opbouw van de training

Het doel van de training is vierledig: 

– Het ontwikkelen van vaardigheden in gespreksvoering met leerlingen 
– Het verkrijgen van informatie van leerlingen over hun belevingswereld 
– Leren afstemmen van het aanbod op beleving en mening van leerlingen
– Verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van het onderwijs 

Werkwijze: 

De training is een combinatie van: 
– Theorie over communicatie met kinderen 
– Theorie over interviewtechnieken 
– Individueel en interactief oefenen 
– Houden van interviews met leerlingen 
– Analyseren van de inhoud van interviews
– Afstemmen van het aanbod op de informatie van leerlingen 

Opbouw van de training:

De training bestaat uit 6 sessies van 1,5 uur. In totaal houdt iedereen drie interviews. Geluids- en video-opnames worden gezamenlijk beproken en door de trainer van feedback voorzien. Uit de interviews worden verbeterpunten gehaald die leerlingen genoemd hebben.