De Herberg

De plek die jongeren met elkaar verbindt, een voorstel in ontwikkeling

Ik wil een plaats waar ik mezelf kan zijn. Zonder dat iemand zegt dat ik anders moest zijn.

Ik wil gewoon eventjes ergens uitrusten. Even niet meteen weer ergens naartoe moeten.

Een plek waar liefde is. Liefde, liefde, liefde.

Ik wil jongeren meegeven wat ik zelf ontbeerd heb in mijn leven.

In de Survivalprojecten van Wesp komen we veerkrachtige jongeren tegen, in alle soorten en maten, maar allemaal met dezelfde wens om zich, eenmaal uitgerust, te ontwikkelen, talenten te ontdekken, mee te doen aan de maatschappij, verbinding in hun buurt te zoeken, steun te geven en ontvangen, zinvolle bijdragen te leveren, om uiteindelijk een gewoon leven te gaan leiden met huisje boompje beestje. Op de vraaggerichte ontwikkelschool Vragenderwijs en het logeerhuis de Zeeboerderij van Wesp is tientallen jaren ervaring opgedaan met zo’n plek.

Een thuishaven voor eenzame jongeren in de knel. Tekort gekomen aan zorg, warmte, geborgenheid. Gevlucht, uit huis geplaatst, ontheemd. Ze hebben dezelfde behoefte aan een schuilplaats, tot zichzelf komen, uitrusten van de stress die ze van huis uit mee kregen, versterkt door instanties die zich om hen zouden moeten bekommeren maar die de stress nog verhevigen. 

In de projecten Wij voor Elkaar, Samen aan Tafel en Oud geleerd Jong gedaan verbinden we jongeren met elkaar en met hun omgeving. We tonen aan hoe belangrijk lotgenotencontact is, welke resultaten dat oplevert – en dat er sprake is van een substitutie-effect: er wordt geen of minder gebruik gemaakt van zorg; die wordt effectiever ingezet; duurt minder lang; emotionele en sociale weerbaarheid neemt toe; maatschappelijke participatie ook.

We hebben veel samenwerkingspartners en geestverwanten in Amsterdam en zoeken daar een toegankelijke, veilige, prettige plek om De Herberg te ontwikkelen en te laten groeien.

In De Herberg ontmoeten jongeren elkaar in de grote eetkeuken en huiskamer waar ruimte is om te studeren, chillen, ontmoeten. Er zijn vijf logeerkamers. Eén voor een meewerkend ervaringsdeskundige; vier voor tijdelijke logees. Die na een paar weken of maanden uitvliegen naar een eigen plek.
Jongeren en ervaringsdeskundige oudere jongeren helpen elkaar bij studie, taal, praktische regelzaken, gezondheidsvragen en al het andere dat ze tegenkomen in hun leven. Iedereen helpt mee met huishouden, in de tuin en bij klussen, waar en wanneer en hoe ze dat willen.

Er is een betaalde gastvrouw/beheerder, ook ervaringsdeskundig, en verder zijn er geen professionals in de Herberg, alleen vrijwilligers als ervaringsdeskundigen.