Zo willen wij het

Wat jongeren en ouders belangrijk vinden als zij hulp nodig hebben

Wie kan beter vertellen wat vraaggericht werken is, dan de ouders en jongeren die de hulp nodig hebben?

In ‘ Zo willen wij het ‘ staat beschreven waaraan goede hulp volgens hen voldoet, hoe zij willen dat een hulpverlener met hen omgaat en wat zij verwachten van een hulpverlenende organisatie. Ouders en jongeren houden er hun eigen criteria op na, die verrassend concreet, realistisch en bruikbaar zijn.

Een boek met veel citaten. Honderden interviews en tientallen onderzoeken waarin de klant zelf aan het woord komt, vormden de basis. Het geeft geen blauwdruk, maar bouwstenen voor een meer vraaggerichte jeugdzorg. Dat kan alleen een jeugdzorg zijn, die ouders en jongeren meer macht, informatie en samenhang biedt.

Prijs: € 17,50
ISBN: 90 6665 506 2
Het boek is te bestellen via Uitgeverij SWP
bestellen bij SWP