Werken met levensverhalen en levensboeken. Praktische handleiding voor begeleiders

Levensverhalen en levensboeken worden steeds belangrijker in de zorg. Dat blijkt uit de forse stapel boeken die de afgelopen jaren over dit onderwerp zijn verschenen. Maar daaraan ontbrak nog een theoretisch onderbouwd boek at helder maakt hoe je in de praktijk levensverhalen en – boeken realiseert en hoe je ermee wekt. In deze lacune voorziet Werken met levensverhalen en levensboeken.

Een levensverhaal vertelt de persoonlijke levensgeschiedenis van iemand; het levensboek is daar een tastbare neerslag van. Een levensverhaal maakt het de hoofdpersoon makkelijker om zijn verleden op een rijtje te zetten en te verwerken. Daarnaast versterkt het zijn zelfbeeld en identiteit en verstevigt het de relatie met de familie en het sociale netwerk. Voor de zorgbegeleiders betekenen de levensverhalen een beter contact met de hoofdpersoon; zorg en ondersteuning kunnen dan beter op de cliënt afgestemd worden.

Werken met levensverhalen en levensboeken is een toegankelijk basisboek met concrete handreiking en herkenbare praktijkvoorbeelden. Bovendien brengt het de kennis uit de verschillende zorgsectoren bij elkaar. Dit boek is een onmisbaar hulpmiddel voor allee zorgverleners en stafmedewerkers in de jeugdzorg, de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, de GGZ en de ouderenzorg.

Prijs: € 25,50
ISBN: 978 90 313 5170 1
Het boek is te bestellen in de boekwinkel en op www.bsl.nl